Το Βιογραφικό μου

Eργασιακή Εμπειρία

Έχω εργαστεί σε κέντρα ξένων γλωσσών και έχω δουλέψει ιδιωτικά με παιδιά διαφόρων ηλικιών και επιπέδων και ιδιαίτερα με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Η εμπειρία μου μου έχει δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιώ διαφορετικές προσεγγίσεις και υλικό για να είναι τα μαθήματα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Σπουδές

Έχω τελειώσει Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Συμβουλευτική στο Athens Synthesis Centre. Ολοκλήρωσα την εκπαίδευσή μου στη μεθοδολογία και διδακτική Αγγλικών ως ξένη γλώσσα στο British Council και συνέχισα τις σπουδές μου στην Ειδική Αγωγή παρακολουθώντας το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in Special Inclusive Education από το Nottingham Trent University.

Σεμινάρια/ Μετεκπαιδεύσεις

Έχω παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων πάνω στη διδακτική Αγγλικών όσον αφορά την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων,την καλύτερη εκμάθηση και πρακτική γραμματικής και λεξιλογίου και δημιουργική διδασκαλία εφήβων ώστε να μπορούν να κατέχουν οι μαθητές καλύτερα τη δομή της Αγγλικής γλώσσας και να μαθαίνουν πιο ευχάριστα. Ασχολούμαι παράλληλα με την κριτική ανάλυση Αγγλικών λογοτεχνικών έργων μέσω προγραμμάτων που παρακολουθώ από το Oxford University Department of Continuing Education. Επίσης, εκπαιδεύτηκα στον Πανελλήνιο Σύλλογο Σχολών Γονέων ως συντονίστρια ομάδων γονέων για να προσεγγίζω καλύτερα διάφορα θέματα που απασχολούν τους γονείς ενισχύοντας την πληροφόρηση τους πάνω σε αυτά.