Τα Επίπεδα Διδασκαλίας Μου

1. PRE-JUNIOR
Οι μαθητές έχουν μια πρώτη επαφή με τα Αγγλικά μέσα από τραγούδια, παιχνίδια και ιστορίες.
2. JUNIOR A /JUNIOR B
Δίνεται έμφαση σε αυτά τα επίπεδα να κατανοήσουν και να μάθουν οι μαθητές τα γράμματα και τα αντίστοιχα φωνήματα για να μπορέσουν να γράψουν και να διαβάσουν.
3. A CLASS /B CLASS (ΕΠΙΠΕΔΟ A1/ A1+)
Με ενδιαφέρει οι μαθητές να είναι σε θέση να κατανοούν απλά κείμενα, να επικοινωνούν και να γράφουν βασικές πληροφορίες για τον εαυτό τους και τα ενδιαφέροντά τους.

4. C CLASS (ΕΠΙΠΕΔΟ A2)
Οι μαθητές χρειάζεται να είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τις λέξεις που χρησιμοποιούνται πιο συχνά για καθημερινά θέματα για αυτό τους παρέχω μια ποικιλία από πρακτικές που τους βοηθούν στο να κατανοήσουν και να θυμούνται καλύτερα το λεξιλόγιο.

5. D CLASS/E CLASS (ΕΠΙΠΕΔΟ Β1/ B1+)
Σε αυτό το επίπεδο, ο στόχος μου είναι οι μαθητές να μπορούν να αιτιολογούν τις απόψεις τους ενισχύοντας την κριτική τους σκέψη. Να μπορούν να συζητήσουν και να γράψουν για τις εμπειρίες τους καθώς ο λόγος των μαθητών εξελίσσεται στο να γίνει πιο περιγραφικός.

6. LOWER (ΕΠΙΠΕΔΟ Β2)
Βοηθάω τους μαθητές να αρχίζουν να κατανοούν πιο σύνθετα κείμενα διαβάζοντας άρθρα και παρακολουθώντας συζητήσεις online πάντα επιλεγμένα με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

7. ADVANCED/ PROFICIENCY (ΕΠΙΠΕΔΟ C1/ C2)
Οι μαθητές χρειάζεται να έχουν μια όσο το δυνατόν περισσότερο συχνή επαφή με τη γλώσσα γιατί σε αυτό το επίπεδο πρέπει να έχουν εμπειρία και γνώση μιας ποικιλίας θεμάτων. Ενθαρρύνονται στο να αποκτήσουν καλύτερη γλωσσική κατανόηση των κειμένων και γι’ αυτό περιλαμβάνω στη διδασκαλία μου λογοτεχνικά κείμενα και δημιουργική γραφή για να βοηθήσω τους μαθητές να ανταπεξέλθουν στις γραπτές εξετάσεις των συγκεκριμένων επιπέδων.
Τα μαθημάτα Αγγλικών για την προετοιμασία των πτυχίων Lower, Advanced & Proficiency πραγματοποιούνται online. Όπου και αν βρίσκεστε μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα σε πραγματικό χρόνο. Με την μέθοδο του e-learning (μαθήματα εξ’αποστάσεως) μπορείτε να μάθετε ή να βελτιώσετε τα Αγγλικά σας παρακολουθώντας τα μαθήματα μου σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεστε.